Kontaktné údaje.

+421 905 578 788

FLUENT PRODUCTION, s.r.o.,

Medekova 4, 036  01  Martin
(Mgr. Zuzana Buchlovičová   – konateľ spoločnosti)
IČO :  47748681
DIČ :  2024085008
Číslo účtu :  Tatra banka, 2947459198 / 1100, IBAN : SK 21 1100 0000 0029 4745 9198

Spoločnosť nie je platca DPH.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Žilina, 62285/L, oddiel : Sro.

Úzko spolupracujeme s firmami: 

FLUENT AGENCY, s.r.o.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MÚZA TEATRO
KUMŠT PRODUCTION, s.r.o.
KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o.
KUMŠT TEATRO, s.r.o.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVADLO TEATRO